Odpowiedzi

2009-11-12T14:05:13+01:00
1)Rodzaje ruchu jednostajnego
RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY Równanie prędkości: v=s/t Równanie drogi: s=v*t Gdzie s - droga [m] t - czas [s] v - prędkość [m/s] RUCH JEDNOSTAJNY ZMIENNY Przyspieszenie: a= Δv/t gdzie Δv=vk-v0 a - przyspieszenie [m/s2] Δv - zmiana prędkości [m/s] vk - prędkość końcowa [m ...

2)Zderzenie sprężyste, zderzenie elastyczne, jest to zderzenie, w którym w stanie końcowym mamy te same cząstki (obiekty) co w stanie początkowym i zachowana jest energia kinetyczna. W fizyce zderzenia analizuje się opisując stan ciał przed i po zderzeniu nie wnikając w szczegóły oddziaływania w trakcie zderzenia. Zderzenie, w którym energia kinetyczna nie jest zachowana nazywa się zderzeniem niesprężystym.