Odpowiedzi

2009-11-12T14:11:01+01:00
M N₂O₅ = 2 * 14 u + 5 * 16 u= 28 u + 80 u = 108 u

M CaO= 40 u + 16 u= 56 u

M Na₂O= 2 * 23u + 16u= 46u +16u= 62 u

* znak mnożenia

Masa cząsteczkowa jest to suma względnych mas atomowych tworzących ją atomów. Wyrażana w atomowych jednostkach masy (u- z angielskiego unit ). Tak więc na przykładzie tlenku wapnia ( CaO ) masa cząsteczkowa to suma masy atomowej wapnia ( 40 u ) i masy atomowej tlenu ( 16u ).
3 4 3