Odpowiedzi

2009-11-12T14:03:38+01:00
S= 1/2 at (kwadrat)
s= 1/2 * 4m/s (kwadrat) * 7s do kwadratu
s= 98 m
2009-11-12T14:03:26+01:00
Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym wyraza sie wzorem

S=v₀t+at²/2
v₀=0
t=7s
a=4m/s²

czyli
S=4 razy 7²/2=4 razy 49/2=98 m
2009-11-12T14:05:27+01:00
Dane:
t=7s
a=4m/s²
v₀=0

Szukane:
s

Rozwiązanie:
a=(vk-v₀)/t
s=½at²
s=½×4m/s²×7s²=14m

Odp: Ciało to przebędzie drogę 14m.

(w ostatnim działaniu s² skraca się z s² ;))