Odpowiedzi

2009-11-12T14:42:50+01:00
NH₄NO₃ - tak zwana saletra amonowa , stosowana jako sztuczny nawóz azotowy
NH₄HCO₃ - składnik proszku spulchniającego do wypieku ciast
NH₄ClO₄ - składnik stałych paliw rakietowych
(NH₄)₂SO₄ - stosowany nawóz sztuczny
NH₄Cl - tak zwany salmiak