Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T14:25:24+01:00
KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791, pierwsza w Europie i druga na świecie

KONSTYTUCJA KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO, 1807

KONSTYTUCJA KRÓLESTWA POLSKIEGO, 1815

KONSTYTUCJA MAŁA 1919,
potoczna nazwa uchwały Sejmu Ustawodawczego z 20 II 1919, ustalającej zasady i organizację działania władz (sejm, Naczelnik Państwa, rząd) do czasu uchwalenia Konstytucji 1921

KONSTYTUCJA 17 III 1921, zw. Konstytucją marcową

KONSTYTUCJA 23 IV 1935, zw. Konstytucją kwietniową

KONSTYTUCJA MAŁA 1947,
potoczna nazwa ustawy konstytucyjnej z 19 II 1947, formalnie opartej na Konstytucji 1921, faktycznie na Manifeście PKWN, ustawie o radach narodowych oraz komunistycznych reformach ustrojowych i społecznych, zastąpiona Konstytucją z 1952

KONSTYTUCJA LIPCOWA, uchwalona 22 VII 1952, przekształcona 29 XII 1989 w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej

KONSTYTUCJA MAŁA 1992,
potoczna nazwa ustawy konstytucyjnej z 17 X 1992, wprowadzającej zasadę trójpodziału władzy i wzmacniającej władzę wykonawczą; utrzymała w mocy (wprowadzoną 1989) 2-izbowość parlamentu; sejm i senat tworzą wspólnie Zgromadzenie Narodowe; obowiązywała do wejścia w życie nowej Konstytucji RP

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 2 IV 1997
6 3 6
2009-11-12T14:28:51+01:00
Statut Organiczny dla Królestwa Polskiego -14/26 lutego 1832
26 lutego 1861
Mała Konstytucja z 1919 -20 lutego 1919
Mała Konstytucja z 1947 -19 lutego 1947
Konstytucja marcowa -17 marca 1921
Konstytucja kwietniowa -23 kwietnia 1935
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej -2 kwietnia 1997
Ustawa Konstytucyjna o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP -23 kwietnia 1992
Konstytucja 3 Maja -3 maja 1791
Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z 1815 -3 maja 1815 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej -22 lipca 1952
Konstytucja Księstwa Warszawskiego -22 lipca 1807
Konstytucja Królestwa Polskiego -27 listopada 1815
Nowela sierpniowa -2 sierpnia 1926
Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z 1818 -11 września 1818
Mała Konstytucja z 1992 -17 października 1992
1 1 1
2009-11-12T14:29:49+01:00
Konstytucja Księstwa Warszawskiego -22 lipca 1807
Konstytucja Królestwa Polskiego -27 listopada 1815
Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z 1815 -3 maja 1815
Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z 1818 -11 września 1818
Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa z 1833 -29 lipca 1833
Księstwem Krakowskim -26 lutego 1861
Konstytucja majowa-3 maja 1791
Konstytucja marcowa 17marzec 1921
Konstytucja kwietniowa 23kwiecien 1935
Konstytucja lipcowa 22 lipiec 1952
1992r. mała konstytucja
2 kwiecień 1997 obecna konstytucja

Liczę na najlepszą ;))
5 4 5