1. Nietoperz wysyła fale ultradźwiękowe (piski niesłyszalne przez ucho ludzkie), przy czym najkrótsza z tych fal ma długość w powietrzu około 3,4mm. Fale te po odbiciu od przeszkody (echo) informują nietoperza o położeniu tej przeszkody. Ile wynosi wartość częstotliwości tej fali, jeżeli jej prędkość w powietrzu jest równa 340m/s? Dlaczego te fale nie są słyszalne przez człowieka?

2.Na sprężynkach drgają dwie kulki. Jedna ma okres drgań równy 1,2 s, druga zaś drga z częstotliwością 0,8 Hz. Ile drgań wykonuje każda z kulek w czasie 1 minuty?

3.Ile wynosi długość fali na powierzchni wody, jeżeli prędkość ruchu jest równa 3m/s, a czas jednego pełnego wychylenia (do góry, do dołu i z powrotem) przedmiotu leżącego na powierzchni wynosi 2 s?

1

Odpowiedzi

2009-05-05T14:56:53+02:00
1. λ=v/f
f=v/λ
f=340/0,0034=100000Hz
Człowiek nie słyszy tych fal, ponieważ błona w uchu ma za dużą powierzchnię, wiec ma stosunkowa dużą mase i zbyt dużą bezwładność, aby fala o tak niskiej energii mogła być słyszalna.
2.T1=1,2s
f2=0,8Hz
T=1/f
T2=1/0,8=1,25s

l=t/T
l1=60/1,2=50
l2=60/1,25=48

3.T=2s
f=1/2Hz

λ=v/f
λ=3/(1/2)=6(m)
4 2 4