Temat:Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach,
zadanie 1.
oblicz w pamięci:
1.1/2+1/4=
3.3/4-1/2=
10.3/4-2.1/2=
5.1/4+3.1/2=
zad.2 uzupełnij puste kratki .
1/4+3/8=.../8+3/8=
5/6-1/3=5/6-../6=
zad 3 oblicz według wzoru.
2/5+3/10=4/10+3/10=
2/3+1/6=
2/3+2/9=
1.1/5+2.7/10=
2/5-1/10=
5/3-5/6=
1.1/2-3/4=
3.1/3-1.1/6=

zad 4.oblicz według wzoru.
1/3+3/4=4/12+9/12=13/12=1.1/12
2/3+5/7=
5/6+4/9=
5/8+7/10=
2.3/4+1/3=
6.8/9+2.1/10=
2.7/9+3.5/6=
2.9/10+3.7/15=
3/4-2/5=
5/8-2/5=
3/4-1/6=
1.5/6-3/8=
5.7/9-1.1/2=
8.1/6-2.2/5=
5.1/4-1.1/6=
8.3/4-2.7/10=
zadanie 5.Kosz z ziemniakami waży 4.1/4kg.Pusty kosz waży 1.1/2kg.ile ważą ziemniaki?

z beczułki zawierającej 6.1/20 kwarty miodu załoga wypiła 5.4/5kwarty.ile miodu zostawił dla pana michała?

2

Odpowiedzi

2009-11-12T15:04:53+01:00
Zad 1
1.1/2+1/4=1.3/4
3.3/4-1/2=3.1/4
10.3/4-2.1/2=8.1/4
5.1/4+3.1/2=8.3/4

zad.2
1/4+3/8=2/8+3/8=5/8
5/6-1/3=5/6-2/6=3/6

zad 3
2/5+3/10=4/10+3/10=4/10
2/3+1/6=12/18+3/18=15/18
2/3+2/9=6/9+2/9=8/9
1.1/5+2.7/10=1.2/10+2.7/10=3.9/10
2/5-1/10=4/10-1/10=3/10
5/3-5/6=10/6-5/6=5/6
1.1/2-3/4=1.2/4-3/4=3/4
3.1/3-1.1/6= 3.2/6-1.1/6=2.1/6

zad 4
1/3+3/4=4/12+9/12=13/12=1.1/12
2/3+5/7=14/21+15/21=23/21=1.2/21
5/6+4/9=30/36+16/36=46/36=1.5/18
5/8+7/10=25/40+28/40=1.13/40
2.3/4+1/3=2.9/12+4/12=3.1/12
6.8/9+2.1/10=6.80/90+2.9/90=8.89/90
2.7/9+3.5/6=2.28/36+3.30/36=5.58/36=6.11/18
2.9/10+3.7/15=2.27/30+3.14/30=5.41/30=6.11/30
3/4-2/5=15/20-8/20=7/20
5/8-2/5=25/40-16/40=9/40
3/4-1/6=18/24-4/24=14/24=7/12
1.5/6-3/8=1.20/24-9/24=1.11/24
5.7/9-1.1/2=5.14/18-1.9/18=4.5/18
8.1/6-2.2/5=8.5/30-2.12/30=5.23/30
5.1/4-1.1/6=5.3/12-1.2/12=4.1/12
8.3/4-2.7/10=8.30/40-2.28/40=6.1/20

zad5
4.1/4-1.1/2=3.5/4-1.2/4=2.3/4kg


6.1/20-5.4/5=1/4
13 3 13
to powinno miec naj
Zadanie 3 sie nie zgadza
2009-11-12T15:45:30+01:00
Zad.1
1.3/4
3.1/4
8.1/4
8.3/4
zad.2
1/4+3/8=5/8+3/8=1
5/6-1/3=5/6-2/6=3/6=1/2
zad.3
11 1 11