Niech litery W , P , S oznaczają następujące zbiory miast polskich: W- siedziby wojewodów, P- porty morskie, S- miasta powyżej 100tys. mieszkańców. Podaj przykład miasta należącego do zbioru: a) W^P b) W \ P c) S \ (W u P) d) P \ W

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T15:08:43+01:00
W ∧ P - Gdańsk
W \ P - Rzeszów
S \ (W u P) - Radom
P \ W - Gdynia