Odpowiedzi

2009-11-12T16:22:54+01:00
Na ciało o m=15kg działają jednocześnie dwie siły, wzajemnie prostopadłe, nadające mu przyspieszenie a=3 m/s kwadrat. Jedna z nich ma wartość F =36N. Oblicz wartość drugiej siły.

Dane:
m=15kg
a= 3m/s²
F₁=36N

Najpierw obliczamy F wypadkową ( z II zasady dynamiki):
a=F/m /*m
F= a*m=3*15=45N

Obliczamy drugą siłe (z Twierdzenia PItagorasa):
F²=(F₁)²+(F₂)²
45²=36²+(F₂)²
(F₂)²=45²-36²
(F₂)²=2025-1296=729 /√
F₂=√729=27N