1. Na stole leży drewniany klocek o masie 2 kg. Jaką siłą działa klocek na stół? Wskaż siły rónoważące oraz siły akcji i reakcji. Podaj cechy tych sił.

2. Czy wagi: szalkowa i sprężyniwa mierzą tę samą wielkość?
Czy ich wskazania na Ziemi są jednakowe?
Czy wskazania zmienią się, gdy przeniesiemy wagi na Księżyc? Dlaczego?

1

Odpowiedzi

2009-11-12T15:02:18+01:00
1.
F=m×g
F- siła
m-masa
g-przyśpieszenie ziemskie
F=?
m=2kg
g=10 m÷s²
F=2kg×10(m÷s²)
F=20N
Klocek dziala na stół siłą równą 20 N, stół oddziałuje na klocek siłą o przeciwnym zwrocie o tej samej wartości. Są to siły akcji i reakcji i są sobie równe.
2.
a) tak, mierzą tą samą wartość
b) tak, są jednakowe ponieważ nie robi to różnicy
c) zmienią się, zmaleją ponieważ grawitacja na księżycu jest mniejsza.
2 3 2