Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T15:06:35+01:00
Zapisz podany zbiór, wymieniając wszystkie jego elementy :
a) { x ∈ C : | x | ≤ 3 }
x≤3∧x≥-3
x∈<-3,3>∧x ∈ C→x={-3,-2,-1,0,1,2,3}

b) { x ∈ N : x < 7 }
x∈(-∞,7)∧x∈N→x={0,1,2,3,4,5,6}

mysle zechodzi o nczyli iloczyn
c) { x ∈ R : x < 5 } nN
x∈(-∞,5)∧N→x={0,1,2,3,4}

d) C \ { x ∈ R : | x | > 5 }
| x | > 5
x>5 ∨ x<-5
x∈(-∞,-5) u (5,∞)
C \[x∈(-∞,-5) u (5,∞)]→x={-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5}