Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T16:05:35+01:00
A)
l - 2π × r
p - pole koła = π × r²
pole wycinka koła = Pw = a(miara kąta) * π × r²/360°
360° - miara kąta wewnątrz koła
r - 15
α - 60°

l = 2π × 15 = 30π
360° / 60° = 6
1/6 l = 5π

Pw = 60° × 225π/360° = 37π j(jednostek)²

b)
a - 135°
r - 20
l = 2π x 20 = 40π
360° - 40π
135° - x

x= 135 x 40π / 360 = 15π
Pw = 135° × 400π/360° = 150 π j²

c)
a - 120°
r - 12

l = 2π x 12 = 24π
360/120 = 3
1/3 l = 24/3
1/3l = 8π

Pw = 120° × 144 π/360° = 48π j²

d)
a - 200°
r - 15

l = 2π x 15 = 30 π
360° - 30π
200° - x

x = 200*30π/360 = 16,6 π

Pw = 200° × 225π / 360° = 125π j²