Odpowiedzi

2009-11-12T15:12:54+01:00
Y=x²+5x-6
Wyznaczamy miejsca zerowe funkcji:
Δ=(5)²-4*1*6=25-24=1
√Δ=1
x₁=-5-1/2=-6/2=-3
x₂=-5+1/2=-4/2=-2
M.z. A(-3,0) , B(-2,0)
Wyznaczamy punkt przecięcia z osią OY czyli x=0
y=0+0-6=-6
P.przecięcia (0,-6)
wykresem jest parabola przechodząca przez miejsca zerowe i punkt przecięcia , ramiona ma skierowane do góry