Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T15:11:15+01:00
- płotki chruściane oddzielające plażę od wydm przybrzeżnych,
- zalesianie nadbrzeża,
- budowanie palisad
- opaski brzegowe z kamieni,
- budowanie falochronów,
- betonowe umocnienia brzegu,
6 4 6
2009-11-12T15:14:59+01:00
Na wybrzeżach morskich mieszka ponad 60% ludności świata. Obszary te są intensywnie wykorzystywane przez przemysł, handel, rolnictwo, rybołówstwo i turystykę, a jednocześnie stanowią bardzo wrażliwe i wartościowe biotopy. Dla ochrony przyrody i możliwości rozwoju życia ludzkiego na tych terenach niezbędne jest wprowadzenie specjalnych środków w planowaniu i regulacjach prawnych: zintegrowanego zarządzania strefami wybrzeży. Obejmuje ono planowanie, regulacje prawne, koordynację i zarządzanie.
To nam pani dyktowała :)
4 3 4