Odpowiedzi

2009-11-12T15:25:15+01:00
326.465.451.286.456.765.457.768.777.977.878.436.567.865

trzysta dwadzieścia sześć nonilionów czterysta sześćdziesiąt pięć oktylionów czterysta pięćdziesiąt jeden septylionów dwieście osiemdziesiąt sześć sekstylionów czterysta pięćdziesiąt sześć kwintylionów siedemset sześćdziesiąt pięć kwadrylionów czterysta pięćdziesiąt siedem tryliardów siedemset sześćdziesiąt osiem trylionów siedemset siedemdziesiąt siedem biliardów dziewięćset siedemdziesiąt siedem bilionów osiemset siedemdziesiąt osiem miliardów czterysta trzydzieści sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć ^^


To ci na matmę zadają czy to tak z ciekawości zadajesz ? XD
1 5 1
2009-11-12T15:29:28+01:00
326.465.451.286.456.765.457.768.777.977.878.436.567.865
trzysta dwadzieścia sześć septylionów
czterysta sześćdziesiąt pięć sekstyliardów
czterysta pięćdziesiąt jeden sekstylionów
dwieście osiemdziesiąt sześć kwintylionów
czterysta pięćdziesiąt sześć kwadryliardów
siedemset sześćdziesiąt pięć kwadrylionów
czterysta pięćdziesiąt siedem tryliardów
siedemset sześćdziesiąt osiem trylionów
siedemset siedemdziesiąt siedem biliardów
dziewięćset siedemdziesiąt siedem bilionów
osiemset siedemdziesiąt osiem miliardów
czterysta trzydzieści sześć milionów
pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy
osiemset sześćdziesiąt pięć
1 1 1