ROK |NAZWA DOKUMENTU
-----------------------------------------------------
1791 |
1807 |
1815 |
1919 |
1921 |
1935 |
1947 |
1952 |
1992 |
1997 |
Uzupełnij zdania:
pierwsza konstyutucją w świecie była ............., uchwalona w roku ................
Pierwsza konstytucja w europie była..............., uchwalona w roku ................

3

Odpowiedzi

2009-11-12T15:42:40+01:00
1971-Konstytucja 3 maja uchwalona przez Sejm Wielki
1807-Konstytucja Księstwa Warszawskiego
1815-Konstytucja Królewstwa Polskiego
1919-Mała Konstytucja
1921-Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej tzw.marcowa
1935-Konstytucja kwietniowa
1947-Mała Konstytucja
1952-Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
1992-Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
1997-Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn.7 kwietnia
pierwszą konstytucją w świecie była Konstytucja Stanów Zjednoczonych,uchwalona w roku 1787
pierwszą konstytucją w europie była Konstytucja 3 Maja,uchwalona w roku 1791 w Polsce
2009-11-12T15:48:59+01:00
1791 - Konstytucja 3 maja
1807 - Konstytucja Księstwa Warszawskiego
1815 - Konstytucja Królestwa Polskiego
1919 - Konstytucja marcowa
1935 - Konstytucja kwietniowa
1947 - Mała Konstytucja
1952 - Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
1997 - Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

pierwsza na świecie USA 1787r
pierwsza w Europie k.3 maja 1791r
2009-11-12T16:11:27+01:00
Pierwszą konstytucją na świecie była konstytucja w Stanach zjędnoczonych w roku 1787
pierwszą konstytucja w europie była konstytucja w Polsce w roku 1791