Odpowiedzi

2009-11-12T16:49:59+01:00
Pamietam too...
Jeszcze byłem mały... 6 lat, nie mnie i nie wiecej...
Kiedy to jak kazde male dziecko bałem sie ciemnosci i ze swojego lozka szedlem do pokoju mmamy zeby spokojnie spac...
lecz pewnej nocy obudzilem sie i zobaczylem pajaka na scianie, widzialem go bo zawsze palila sie mala lampeczka ze strachem pobieglem do mamy.. polozylem sie od strony pokoju bo lozko bylo dosuniete do sciany a mama spala blizej sciany.. i spiac sobie spokojnie cos zaczelo biegac po pokoju.. mama sie obudzila ale sie nie odzywala, zaczeła drżec ze strachu ale ja nie wiedzialem co sie dzieje.. dzwi zaczely trzaskac,,, szafki sie otwieraly i zamykaly.. cichutki smiech dziecka slychac bylo wszedzie.. tupot malych stop biegal po pokoju..
mama przelozyla mnie na druga strone i mowia zebym spal spokojnie.. jakos po kilkui minutach wszystko ustalo.. rano obudzilem sie i zapytalem co sie stalo w nocy..
Mama powiedziala ze to byla rocznica smierci mojej siostry ciotecznej, ktora jak byla jak umarla majac kilka latek zawsze biegala i psocila..
a rano faktycznie drzwi byly delikatnie obite od uderzen a szafki byly poprzewracane do gory nogami!
Najlepsze jest to.... ze gdy jest Jej rocznica zawsze przychodzi
2009-11-12T17:48:44+01:00
Czym są duchy? Jeśli brać pod wager ich formę, uważane są zwykle za niematerialne istoty, pośredniczące pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Często animizowane (w starożytności), uosabiały siły i zjawiska przyrodnicze, a również lasy, pola, rzeki itp. W chrześcijaństwie, judaizmie i islamie dokonał się pewien podział, mianowicie wyróżniono duchy dobre (“czyste”) i złe (“nieczyste”, diabły, demony). Z innych religii znamy pojęcia duchów opiekuńczych oraz duchów zwodniczych. Jeśli zawężylibyśmy krąg rozważań, określenie duch moglibyśmy przyporządkować duszom ludzi zmarłych, pozostających w zaświatach, ale i tych, które powracają w różnych celach na pewien czas na ziemię(najczęściej jednak to właśnie o nich współcześnie mówi się duchy, bądź zjawy, zapominając o reszcie). Co jednak powiedzielibyście na to, że niektóre z duchów to zapisy, powtarzalne, tak jak film z taśmy wideo? Założono, iż duchy mogą być charakterystycznym zapisem – zależnym od warunków, środowiskowych, czy też innych, które trzeba spełnić, aby zjawa mogła się ukazać. Warunki te pokrywać muszą się z tymi, jakie zaistniały w czasie tworzenia zapisu – w przeciwnym wypadku wizualizacja nie nastąpi. Zapis taki tworzy się najczęściej jeszcze podczas życia danej osoby (naszej zjawy), np. jeden z duchów - kobieta(nie potrafię go dokładnie określić)biegnie dziedzińcem po dokonaniu się zbrodni, jest wieczór – aby w przyszłości mogła się ukazać także musi być wieczór, lato – jeśli to była ta pora roku, deszcz, mgła, itp... Dlatego niektóre zjawy mogą być dostrzeżone w określonych porach dnia czy roku, wtedy następuje “odtworzenie taśmy”. Inną ciekawą rzeczą jest fakt, iż jeśli w miejscu ukazywania się zjawy coś ulegnie zmianie, np. podłoga zostanie podwyższona dajmy na to o 10 cm, duch będzie sprawiał wrażenie, iż nie ma stóp – będą one pod powierzchnią podłogi; jeśli będzie to drewniany schowek – duch przez niego przebiegnie – znikając nam na chwilę z oczu i ponownie się pojawiając. To by było na tyle – niestety krótko, ale pamiętajcie, jeśli kiedys zobaczycie jakąś zjawę może nie warto się bać ? Może właśnie oglądacie fragment “nagranego” bardzo dawno temu filmu?What are ghosts? If you take into account their form, are usually considered as an intangible essence, the intermediary between man and God. Often animizowane (in antiquity), incarnated in power and natural phenomena, as well as forests, fields, rivers, etc. In Christianity, Judaism and Islam has been made a division, namely the distinguished good spirits ( "pure") and bad ( "impure" devils demons). In other religions, we know the concept of ghosts and spirits care deceptive. If zawężylibyśmy circle considerations, we assign the term spirit souls of the dead men, remaining in the beyond, but those who return for various purposes at a time on the ground (in most cases, however, it is about them today is said to spirits or ghosts, forgetting about the rest) . But what would you say that some of the ghosts are recordings, repetitive, like video from the video tape? It was assumed that the spirits may be characteristic of a record - depending on conditions, environmental or other issues that must be met in order to be able to show a ghost. These conditions must coincide with those that occurred during the creation of the record - otherwise there is no visualization. Such records are usually created even when a person's life (our ghost), for example, one of the ghosts - a woman (I can not define it precisely) yard run after a crime in the evening - so in the future may also appear to be night, summer - if it was that time of year, rain, fog, etc. .. Therefore, some ghosts can be spotted at certain times of day or year, then followed by "play the tape." Another interesting thing is that if at the appearance ghosts something changes, for example, the floor will be increased, say 10 cm, the spirit will be the impression that it has no interest - they are beneath the surface of the floor, if it is a wooden closet - the spirit he goes - we briefly disappearing from sight and appearing again. It would be enough - unfortunately short, but remember, if you ever see an apparition can not we be afraid? Maybe just watching a piece of "recorded" very long ago the movie?
2009-11-12T19:05:33+01:00
I could see at one time ten in the bedroom which looked for moments and right away disappeared and oneself