Odpowiedzi

2009-05-05T15:44:05+02:00
H₃(to jest 3)PO₄ Kwas fosforanowy (tlenowy)
H₂SO₄ Kwas siarkowy (VI) (tlenowy)
H₂S Kwas siarkowodorowy (beztlenowy)
HCl Kwas chlorowodorowy(solny) (beztlenowy)
NaCl Chlorek sodu
MgSO₄ Siarczan(VI) magnezu
Otrzymywanie soli:
Mg(OH)₂ + H₂SO₄ → MgSO₄ + H₂O
Mg + H₂SO₄ → MgSO₄ + H₂
MgO + H₂SO₄ → MgSO₄ + H₂O
NaOH + HCl → NaCl + H₂O
2Na + 2HCl → 2NaCl + H₂
Na₂O + 2HCl → 2NaCl + H₂O