Krzysiek odmierzył dwudziestocentymetrową cięciwę koła swojego roweru, a następnie zmierzył odległość środka tej cięciwy od brzegu koła i otrzymał wynik 2 cm .
a)Oblicz długość promienia koła roweru krzyśka
b)Podaj liczbę pełnych obrotów, jakie wykonało koło w czasie , gdy krzysiek przejechał 0,5 km.Przyjmij że=3,14

1

Odpowiedzi

2009-11-12T16:07:43+01:00
A)
dołączyłem rysunek poglądowy. x=r-2 i odcinek x pada na cięciwę pod kątem prostym, dzieląc ją na dwie połowy. Mamy trójkąt prostokątny:

x²+10²=r²
(r-2)²+10²=r²
r²-4r+4+100=r²
104=4r
r=26

b)
długość okręgu (koła) liczy się z wzoru 2πr, podstawiamy:
2*3,14*26=163,28

0,5 km=50 000 cm
50 000cm/163,28cm≈306,2

pytanie było o pełne obroty,
odp: 306 obrotów
1 4 1