Odpowiedzi

2009-05-05T15:35:49+02:00
Y = a - prosta równoległa do osi ox (pozioma)
f(x)= - ¼ x² + 3x + 2 - parabola

Jeden punkt wspólny te 2 proste będą miały w punkcie, który jest wierzchołkiem paraboli.

Współrzędne wierzchołka:
xw = -b / 2a
b = 3
a = -¼

xw = -3 / -½ = 6
f(6) = -¼ × 36 + 3 × 6 +2 = -9 + 18 + 2 = 11
yw = 11

a = yw
a = 11