Odpowiedzi

2009-11-12T15:38:54+01:00
V = 2 * 1,5 * 7 = 21 cm3 objętość

Ppc = 2*2*1,5 + 2*2*7 + 2*1,5 * 7 = 55 cm2 pole pow. całk.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T15:42:09+01:00
V=2*1,5*7=21cm³
Objętość wynosi 21cm³.

Pc=2(2*1,5+2*7+1,5*7)=2(3+14+10,5)=2*27,5=55cm²
Pole powierzchni wynosi 55cm².
2009-11-12T15:42:30+01:00
A=2cm
b=1,5cm
c=7cm
V=a×b×c
V=2cm×1,5cm×7cm
V=21cm³

Pp=2×a×b+2×a×c+2×c×b
Pp=2×2cm×1,5cm+2×2cm×7cm+2×1,5cm×7cm
Pp=(3cm²+14cm²+10,5cm²)×2
Pp=27,5cm²×2=55cm²