W pewnym gimnazjum są` trzy klasy pierwsze w klasie Ib liczącej 30 uczniów , jest o 20% więcej uczniów niż w Ia a w klasie Ic :) jest o 10% mniej uczniów niz w klasie IB
a)Ilu uczniów jest w klasi 1a?
b)ilu uczniów jest w klasie 1c ?
c)o ile proće więcej jest uczniów w klasie 1c niż w 1a??
D) jaki procent wszystkich uczniów klas pierwszych stanowią uczniowie klasy !B (podaj w zaokrągleni :*

3

Odpowiedzi

2009-11-12T15:40:35+01:00
1.
Ib - 30 uczni
a) 30 osób- 100%
x osób- 20%

x=20% *30 :100%
x=6 osób

20% z 30 osób to jest 6 osób
30-6=24 uczniów klasy Ia

b) 30 osób-100%
x osób - 10%
x=10*30:100
x=3 osoby

10% z 30 osób to 3 osoby
30-3=27 uczniów klasy Ic
c)
Ia
24osoby - 100%
27osób - x
x=27*100:24
x~= 112%
Ic
27osób - 100%
24osób - x
x=24*100:27
x=89%

112%-89%=23%
jest więcej o 23 %

d)24+30+27=81
81 osób - 100%
30 osób - x
x= 37%
37% stanowi klasa Ib wszystkich uczni.

Pozdrawiam;)
16 4 16
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T15:47:54+01:00
1a - 24 uczniów (30 - 20%)
1b - 30 uczniów
1c - 27 (30 - 10%)

wszyscy 81 osób - 100%
30 osób -x
81x -3000
x=3730 -100%
x - 20%
100x-600
x=6

Uczniów w klasie 1c jest więcej o 10% niż w klasie 1a
Uczniowie klasy 1b stanowią 37% uczniów tej szkoły
15 3 15
2009-11-12T15:50:11+01:00
A)
W klasie IA jest o 20% mniej osób niż w klasie IB, czyli, jeżeli oznaczymy liczbę osób w klasie IA za x, to liczba uczniów wyniesie:
30*(100%-20%)=30*80%=24 osoby
b)
W klasie IC jest o 10% więcej osób niż w klasie IB, czyli, jeżeli oznaczymy liczbę osób w klasie IB za x, to liczba uczniów wyniesie:
30*(100%-10%)=30*110%=27 osoby

c)Żeby obliczyć o ile procent więcej osób jest w klasie IC niż w IA, trzeba zastosować taki wzór:
(liczba osób w klasie IC)-(liczba osób w klasie IA)
----------------------------------------------------------- x 100%
liczba osób w klasie IA
czyli:
27-24 3
------- x 100% = ---- x 100% = 12,5%
24 24

Odp. W klasie IC jest 25% więcej osób niż w klasie IA

d) Tutaj trzeba podzielić liczbę osób w klasie IB przez liczbę osób we wszystkich klasach i pomnożyć razy 100%:

30 30
----------- x 100% = ------ x 100% = 37,04%
30+24+27 81

Odp. Uczniowie klasy IB stanowią 37,04% wszystkich uczniów.

3 3 3