Uzupełnij wpis słowny przebiegu reakcji, który z nich są reakcjami wymiany. Wskaż substraty, pierwiastki i związki chemiczne.

a) ? + cynk --> tlenek cynku + wodór
b) ? + chlor --> chlorek magnezu
c) tlenek miedzi + ? --> tlenek wodoru + ?
d) potas + siarek glinu --> ? + siarek potasu
e) ? + ? --> siarek cynku
f) tlenek srebra --> ? + ?

Proszę o pomoc !!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T15:48:15+01:00
A) tlenek wodoru + cynk --> tlenek cynku + wodór
b) magnez + chlor --> chlorek magnezu
c) tlenek miedzi + wodór --> tlenek wodoru + miedź
d) potas + siarczan glinu --> glin + siarczan potasu
e) siarka + cynk --> siarczan cynku
f) tlenek srebra --> srebro + tlen

Reakcje wymiany:
a, c, d, f

Substraty:
a) tlenek wodoru, cynk
b) magnez, chlor
c) tlenek miedzi, wodór
d) potas, siarek glinu
e) siarka, cynk
f) tlenek srebra

Pierwiastki: wodór, tlen, cynk, magnez, chlor, miedź, potas, siarka, glin, srebro

Związki chemiczne: tlenek wodoru, tlenek cynku, chlorek magnezu, tlenek miedzi, siarczan glinu, siarczan potasu, siarczan cynku, tlenek srebra
1 4 1
2009-11-12T15:48:32+01:00
A)tlenek wodoru +cynk = tlenek cynku + wodór
b)magnez + chlor=chlorek magnezu
c)tlenek miedzi+wodór=tlenek wodoru+ miedz
d)potas + siarek glinu=glin +siarek potasu
e)siarka + cynk=siarek cynku
f)tlenek srebra= tlen+ srebro
2009-11-12T15:55:20+01:00
A). tlenek wodoru + cynk --> tlenek cynku + wodór
b). magnez + chlor --> chlorek magnezu
c). tlenek miedzi + wodór --> tlenek wodoru + miedź
d). potas + siarczan glinu --> glin + siarczan potasu
e). siarka + cynk --> siarczan cynku
f). tlenek srebra --> srebro + tlen

Reakcje wymiany:
a). tlenek wodoru + cynk --> tlenek cynku + wodór
c). tlenek miedzi + wodór --> tlenek wodoru + miedź
d). potas + siarczan glinu --> glin + siarczan potasu

Substraty:
a). tlenek wodoru i cynk
b). magnez i chlor
c). tlenek miedzi i wodór
d). potas i siarek glinu
e). siarka i cynk
f). tlenek srebra

Pierwiastki:
-wodór
-tlen
-cynk
-magnez
-chlor
-miedź
-potas
-siarka
-glin
-srebro.

Związki chemiczne:
-tlenek wodoru
-tlenek cynku
-chlorek magnezu
-tlenek miedzi
-siarczan glinu
-siarczan potasu
-siarczan cynku
-tlenek srebra.


;P