Odpowiedzi

2009-11-12T15:55:14+01:00
Uniwersytety polskie. W okresie do rozbiorów działały w Polsce 4 uczelnie o charakterze pełnego uniwersytetu średniowiecznego: w Krakowie Uniwersytet Jagielloński, zał. 1364 przez Kazimierza Wielkiego jako Akad. Krak., na wzór Uniwersytetu Bolońskiego, odnowiony 1400 przez Jadwigę i Władysława Jagiełłę na wzór Uniwersytetu Paryskiego; w Wilnie (Uniwersytet Wileński), utworzony 1579 przez Stefana Batorego z kolegium jezuickiego jako Akad. Wil.; w Zamościu Akademia Zamojska (istniejąca 1594–1784), działająca jako uniwersytety faktycznie, choć nieformalnie; we Lwowie (Uniwersytet Lwowski), utworzony przez Jana II Kazimierza 1661 z kolegium jezuickiego p.n. Akad. Lwowska, nie miał uprawnień do nadawania stopni naukowych. Ponadto w I Rzeczypospolitej istniało jeszcze kilka szkół o wysokim poziomie, pretendujących do statusu uniwersyteckiego, którego jednak z różnych przyczyn nie osiągnęły: w Chełmnie (Akademia Chełmińska), zał. 1386, działalność podjęła prawdopodobnie dopiero 1434 na mocy nowego aktu fundacyjnego, 1818 przekształcona w gimnazjum; w Poznaniu (Akademia Lubrańskiego), zał. 1519, 1780 przekształcona w szkołę średnią; jezuickie Collegium Hosianum w Braniewie, zał. 1564, po kasacie zakonu zreorganizowane, istniało do 1945. Charakter wyższych szkół miały także: ariańska Akademia Rakowska, działająca 1602–38; dyzunickie Kolegium Kijowsko-Mohylańskie w Kijowie, zał. 1631 przez archimandrytę P. Mohyłę, działało do 1817; 3 luterańskie gimnazja akademickie: w Elblągu, Gdańsku i Toruniu.

Wydaje mi sie ze to tak.:)