Odpowiedzi

2009-11-12T16:18:27+01:00
Relacje między Bogiem a człowiekiem istniały od dawna. Nie zawsze jednak układały się pomyślnie, jednak zawsze ludzie wiedzieli że Bóg istnieje. Czasem pod wpływem różnych wydarzeń człowiek tracił wiarę w Boga i odwracał się od niego. Jeżeli jednak wierzył to nadrzędnym jego celem było zawsze zjednoczenie z Bogiem. Wiele było dróg do jego uzyskania jedni wybierali prostsze, inni zaś całe swoje życie poświęcali Bogu. Skutki relacji między Bogiem a człowiekiem, jak już wspominałem(am) były różne, człowiek w zależności od czasów w jakich żył różnie postrzegał Boga, i różnie się do niego odnosił.