Odpowiedzi

2009-11-12T15:54:14+01:00
- Władysław Stanisław Reymont napisał wiele powieści między innymi: "Chłopi", "Ziemia obiecana" i "Bunt"
- Reymont jest laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1924.
- Jego ojciec, Józef Rejment posiadał wykształcenie muzyczne i pełnił obowiązki organisty w tuszyńskiej parafii, a także prowadził księgi stanu cywilnego.
- Jego matka, Antonina z Kupczyńskich, była obdarzona darem barwnej narracji. Miała pochodzenie szlacheckie - wywodziła się ze zubożałej szlachty krakowskiej.
- Rodzice Władysława chcieli, by został księdzem.
- Reymont odmówił uczęszczania do szkół, często zmieniał zawody, miejsca zamieszkania, dużo podróżował po Polsce i Europie.
- w 1900 r. Reymont uległ wypadkowi kolejowemu.
- W latach 1884-1887 był aktorem w wędrownych grupach teatralnych.
13 3 13