1.Oblicz natężenie prądu płynącego przez żarówkę jeżeli w ciągu półtorej minuty przepływa przez nią ładunek 90C (Kulomby).
2.Jaki ładunek przepłynie przez przewodnik w ciągu 2 min. jeżeli natężenie prądu w tym przewodniku wynosi 2A (Ampery).
3.Oblicz czas w którym przez przewodnik przepłynie ładunek 40C jeżeli natężenie prądu w tym przewodniku wynosi 4A.

Można to obliczyć na podstawie tych wzorów: i=q/t (/- to kreska ułamkowa) y= i*t, t=q/i [te "i" to duże ;) ]

nad zadaniami miałam podane: 1kWh=1000W*3600s=3600000J

1

Odpowiedzi

2009-11-12T16:10:36+01:00
Zad 1
I - natężenie prądu
g - ładunek = 90C
t - czas przepływu = 1i1/2 min = 90s
I = g/t = 90/90 = 1A
zad 2
I - natężenie prądu = 2A
t czas przepływu = 2 min = 120s
g - ładunek = It = 2 razy 120 = 240C
zad 3
I - natężenie prądu = 4A
g - ładunek = 40C
t = g/I = 40/4 = 10s

te dane nad zadaniami to dotyczą innej bajki