Odpowiedzi

2009-11-12T16:02:21+01:00
Panował wówczas w państwie polskim chaos i nieład. Dochodziło do sytuacji że jeden szlachcic mógł przerwać obrady całego sejmu (słynne Liberum Veto). Szlachta posiadała o wiele za dużo przywilejów. Król praktycznie nie miał żadnej władzy. To, jak i również kilka innych czynników (miłość Poniatowskiego do carycy Katarzyny) doprowadziły do rozbiorów Polski. Państwo polskie zniknęło z map świata.
6 4 6
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T16:03:16+01:00
Rzeczpospolita Polska w drugiej połowie XVII w., była bez przerwy atakowana przez wrogie narody. Byli to między innymi: Tatarzy, Szwedzi, Kozacy, Rosjanie i inni. Najazdy i wojny z tymi narodowościami bardzo osłabiły Polskę. Zarówno gospodarczo, jak i społecznie. Jednak to nie było jedyną przyczyną kryzysu Polski. Bardzo ważną przyczyną były osłabienie pozycji chłopa i mieszczanina w kraju. Osłabienie to było spowodowane zbyt wygórowanymi przywilejami dla szlachty. Kryzys Polski poprzedza wspaniałe panowanie tego kraju i niemal jego nietykalność.
:)
10 4 10
2009-11-12T16:15:19+01:00
Http://www.sciaga.pl/tekst/39752-40-pozycja_miedzynarodowa_polski_w_ii_polowie_xvii_wieku
Moze pomoze :)
4 1 4