Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-12T15:59:44+01:00
A)
Cp-stężenie procentowe
ms-masa substancji
mr-masa roztworu

Cp=(ms/mr)*100%

5%=(ms/100g)*100%/*100g
500=100ms/:100
ms=5g NaOH

mr=ms+mrozpuszczalnika
mrozp.=mr-ms
mrozp=100-5=95g H2O

V=ms/d
d=dla wody przyjmuje się 1 g/cm3
zatem objętość wody V=95/1=95 cm3
2009-11-12T16:02:13+01:00
Mr(r-małe)=100g
cp(p-małe)=5%

100gr----5gs(s-małe; substancja rozpuszczona)
100gr----xgs
x=5g

100g-5g=95g