Odpowiedzi

2009-11-12T16:07:58+01:00
Hydrosfera na atmosferę
- powstawanie chmur
Hydrosferę z atmosferą łączą procesy parowania i skraplania. W wyniku parowania zmienia się zawartość pary wodnej w atmosferze, a w wyniku skraplania i opadów atmosferycznych zmienia się ilość wody w zbiornikach. W postaci pary wodnej oraz chmur razem z powietrzem przenoszona jest przez wiatr w inne regiony świata. Stamtąd w postaci opadu atmosferycznego spada na powierzchnię Ziemi. Jeśli jest to ląd, woda wsiąka w grunt, przedostaje się do rzek, potem do mórz i oceanów, natomiast część zamienia się ponownie w parę wodną i przedostaje się do atmosfery.W warstwie atmosfery u schyłku litosfery i hydrosfery zachodzą procesy kształtujące pogodę i klimat. Występujące w atmosferze wiatry niejednokrotnie wpływają na ukształtowanie danego terenu.
4 4 4