Odpowiedzi

2009-11-12T16:14:06+01:00
Pięcioksiąg ( Tora )
1. Księga Rodzaju
2. Księga Wyjścia
3. Księga Kapłańska
4. Księga Liczb
5. Księga Powtórzonego Prawa
Księgi Historyczne
6. Księga Jozuego
7. Księga Sędziów
8. Księga Rut
9. Pierwsza Księga Samuela
10. Druga Księga Samuela
11. Pierwsza Księga Królewska
12. Druga Księga Królewska
13. Pierwsza Księga Kronik
14. Druga Księga Kronik
15. Księga Ezdrasza
16. Księga Nehemiasza
17. Księga Tobiasza
18. Księga Judyty
19. Księga Estery
20. Pierwsza Księga Machabejska
21. Druga Księga Machabejska
Księgi Dydaktyczne
22. Księga Hioba
23. Księga Psalmów
24. Księga Przysłów
25. Księga Koheleta ( czyli Eklezjastesa )
26. Pieśń nad Pieśniami
27. Księga Mądrości
28. Mądrość Syracha ( Eklezjastyk)
Księgi Prorockie
29. Księga Izajasza
30. Księga Jeremiasza
31. Lamentacje
32. Księga Barucha
33. Księga Ezechiela
34. Księga Daniela
35. Księga Ozeasza
36. Księga Joela
37. Księga Amosa
38. Księga Abdiasza
39. Księga Jonasza
40. Księga Micheasza
41. Księga Nahuma
42. Księga Habakuka
43. Księga Sofoniasza
44. Księga Aggeusza
45. Księga Zachariasza
46. Księga Malachiasza
35 4 35