Odpowiedzi

2009-11-12T16:48:34+01:00
M₁=200g - początkowa masa roztworu
Cp₁=4% - stężenie początkowe
m₂=200g×4%=8g - początkowa masa kwasu

m₃=300g - końcowa masa roztworu
Cp₂=5% - końcowe stężenie roztworu
m₄=300g×5%=15g - końcowa masa kwasu

Δm=m₃-m₁=300g-200g=100g - zmiana masy roztworu
Δm₅=m₄-m₂=15g-8g=7g - zmiana masy kwasu

Z tego wynika, że dodano do początkowego roztworu 100g nowego roztworu, w którym było 7 g kwasu, czyli stężenie dodanego roztworu można obliczyć, dzieląc masę dodanego kwasu przez masę dodanego roztworu:

(7g÷100g)×100%=7%

Voila. :) Stężenie dodanego kwasu wynosiło 7%.
1 5 1