1. Suma dwóch liczb jest równa 32 a ich różnica wynosi -4. jakie to liczby?
2.jakie to są liczby jeśli pierwsza liczba jest zwiekszona o 66 dwie trzecie % drugiej jest równa 53,a druga zwiększona o 33jedna trzecia% pierwszej jest równa 48?
i to za pomocą równań rozwiązać jak by ktoś mógl.
na dziś! plizz;)

3

Odpowiedzi

2009-11-12T16:10:31+01:00
1. x - pierwsza liczba
y - druga liczba

x + y = 32
x - y = -4

2x = 28
x = 14

x + y = 32
14 + y = 32
y = 32 - 14
y = 18

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T16:16:52+01:00
1
x - I liczba
y - II liczba

{x+y = 32
{x-y = -4

x+y+x-y = 32 - 4
2x = 28 / 2
x = 14

14 + y =32
y = 32 - 14
y = 18

{x = 14
{y = 18
2
x - I liczba
y - II liczba

{x + 66⅔%y = 53
{y + 33⅓%x = 48

{x + ⅔y = 53 /*3
{y + ⅓x = 48 / *3

{3x + 2y = 159
{3y + x = 144 / *(-3)

{3x + 2y = 159
{-9y - 3x = -432
3x + 2y-9y - 3x = 159-432
-7x = -271 / (-7)
x = 39
3y + 39 = 144
3y = 144 - 39
3y = 105 / 3
y = 35

{x =39
{y = 35
2009-11-12T16:20:27+01:00
1.
{x+y=32
{x-y=-4

{x=32-y
{32-y-y=-4
-2y=-36|:-2
y=18
{y=18
{x=32-18

{y=18
{x=14

{x=14
{y=18

te dwie liczby to 14 i 18

2.
{x + 66⅔%y = 53
{y + 33⅓%x = 48

{x + ⅔y = 53 | *3
{y + ⅓x = 48 | *3

{3x+2y=159
{3y+x=144|*(-3)

{3x+2y=159
+ {-3x-9y=-432
___________
-7y=-273|:(-7)
y=39

{y=39
{x=144-3y
x=144-117=27

{x=27
{y=39