Odpowiedzi

2009-11-12T16:15:03+01:00
Ukształtowane to było pod wpływem klasycznej kultury grecko-rzymskiej. Panował od XVII do XIX . to było łączenie piękna z prawdą,wiarę w ład harmonii świata, w istnienie ponadczasowej i niezmiernej istoty zjawisk w tym natury ludzkiej. Klasycyzm pragnął poddać sztukę określonym norm, przeznaczał je dla publiczności dworskiej.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T16:24:57+01:00
Klasycyzm - doskonały . pierwszarzędny , wzorowy , wyuczony_ - styl w muzyce , sztuce , literaturze oraz architekturze odwołający się do kultury starożytnych Rzymian , Greków oraz Izraelitów. Styl ten nawiązywał głownie do antyku. W Europie tzw. ''powrót do źródeł'' (klasycznych) pojawił się już w renesansie - jako odrodzenie kultury wielkiego Rzymu. Jako styl dominujący epoki wpływał na kształt innych nurtów kulturowych okresu jak Barok , Rokoko , Manieryzm. Trwał do końca wieku XVIII, w niektórych krajach do lat 30.następnego stulecia a nawet dłużej . Zmodyfikowany klasycyzm przeradzał się czasem w eklektyzm końca XIX wieku. Klasycyzm jako styl panował w epoce oświecenia. Najpełniejszy rozkwit klasycyzmu nastąpił w I poł . XVIII wieku. W dziedzinie literatury swoisty kres klasycyzmu przyniosła walka klasyków z romantykami.