Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu.

Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu;
Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi;
Tam z dala błyszczy obłok - tam jutrzenka wschodzi;
To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu.

Stójmy! - jak cicho! - słyszę ciągnące żurawie,
Których by nie dościgły źrenice sokoła;
Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła.
W takiej ciszy - tak ucho natężam ciekawie,
Że słyszałbym głos z Litwy. - Jedźmy, nikt nie woła.

1.Kto mówi w wierszu
2.Co on opisuje
3.Dlaczego mówi
4.Jaki środek stylistyczny występuje
5.bajka to jaki jest rymowy bezrymowy cos tam jeszcze bylo :(
6. sonet co to jest liryka gatunek literacki?cos jeszcze tam było:(

1

Odpowiedzi

2009-11-12T16:42:37+01:00
1. W wierszu mówi osoba, która opisuje i bacznie obserwuje krajobraz.
2. Podróżnik opisuje to co widzi, czyli przepiękny krajobraz.
4. W tym utworze występują m.in. środki takie jak: przenośnie i epitety, hiperbole, oksymoron, porównanie.
4 1 4