1.co to jest arkusz kalkulacyjny?
2.co to jest komórka?
3-//-//-// aktywna komórka?
4-//-//-//selektor komórek?
5-//-//-//wiersz wejściowy?
6-//-//-//adres komórki(względny, bezwzględny)?
7-//-//-//formuła
8-//-//-//format komórki?
9wprowadzanie danych do arkusza.
10Obliczanie średniej .

poprosze aby ktoś mi to zrobił na dziś :P bede wzieczna i moge w zamian pomóc w słowotwórstwie :P

juz wcześniej dawałam to zadanie ale jakiś debil se napisał , że chciałby mi pomóc ale nie umie...żal mi go !!!

pomóżcie prosze xD

2

Odpowiedzi

2009-05-05T15:52:00+02:00
Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przedstawiający dane głownie liczbowe w postaci tabel
komórka jest to pojedyncze pole w arkuszu
podaje ci tylko tyle bo sam tyle wiem
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-05T16:00:28+02:00
1.program komputerowy przedstawiający dane, głównie liczbowe, w postaci zestawu dużych tabel dwuwymiarowych, pozwalający na automatyczną obróbkę tych danych oraz na prezentację ich w różny sposób.
2. najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych
3.komórka, do której będą wprowadzane dane podczas pisania na klawiaturze. W każdej chwili aktywna jest tylko jedna komórka.Jest ona wyróżniona pogrubionymi krawędziami.
4.Selektor komórki-prostokąt, który informuje do której komórki aktualnie będą wprowadzane dane.
5.Wiersz wejściowy zawiera to co wpisaliśmy po nazwie programu (polecenia) przy jego wywołaniu np.: dla "MEM /D", w wierszu wejściowym znajdą się znaki " /D". Kopia wiersza wejściowego jest umieszczona w bloku PSP pod adresem 80h.
6.Każde przecięcie się wiersza i kolumny w arkuszu stanowi oddzielną komórkę, która posiada unikatowy adres składający się z nazwy kolumny i numeru wiersza np. B10, AX234. Adres komórki jest widoczny w polu nazwy okna Excel'a.
Adres bezwzględny komórki
Przy pomocy adresów komórek, w jednej formule można korzystać z danych znajdujących się w różnych miejscach, a także używać wartości z jednej komórk i w wielu formułach
Adres typu $B$10 jest wskazaniem komórki ściśle określonym miejsce w arkuszu, gdzie się ona znajduje. Adres bezwzględny oznacza się przez dodanie znaku dolara ($) przed literą kolumny i liczbą wiersza.
Adres względny typu np. B10 jest wskazaniem innej komórki, gdzie jako punkt odniesienia służy komórka zawierająca formułę. Użycie adresu względnego jest jak wyjaśnienie komuś, dokąd ma się udać, poczynając od miejsca, w którym stoi - "przejdĽ dwa bloki w górę i jeden na lewo"
7.Formuła arkusza kalkulacyjnego - równanie, które wykonuje obliczenia na wartościach zawartych w arkuszu kalkulacyjnym.
8.formatowania komórek, czyli nadawania im ustalonego formatu w momencie, gdy nastąpi określony warunek: wartość komórki znajdzie się w pewnym zakresie lub przekroczy daną granicę
9.Pracę nad arkuszem rozpoczynamy od wprowadzenia danych, opisujących placówkę. Polega to na kolejnym wypełnianiu formularzy, zgromadzonych w menu Dane. Dane możemy też odczytać z Planu Lekcji albo z Księgi Zastępstw.
Formularze do wprowadzania danych bardzo przypominają swoje odpowiedniki z Planu Lekcji.
10.Żeby obliczyć średnią, wystarczy ułożyć prostą formułę dzielącą sumę wagi przez liczbę ważonych. Arkusz posiada gotowe formuły (funkcje), które zrobią to za nas.
3 5 3