Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T16:25:51+01:00
A = 0,15 m = 15 cm
b = 1,2 dm = 12 cm

Pole podstawy = a*b
Pole podstawy = 15cm*12cm =180cm2

Wysokość = 2a+2b
Wysokość = 30cm + 24cm= 54 cm

V= Pp*h
V= 180cm2 *54 cm = 9720 cm3

Pc = 2*Pp + 2Pb1+ 2Pb2
Pb1= 12cm * 54cm =648cm2
Pb2 = 15cm*54cm = 810cm2

Pc= 2*180cm2+2*648cm2+2*810cm2
Pc= 360cm2+1296cm2+1620cm2
Pc=3276 cm2
Objętość tego graniastosłupa wynosi 9720cm3 a pole powierzchni wynosi 3276 cm2
20 4 20
2009-11-12T16:30:08+01:00
Podstawa = prostokąt 1.5 dm x 1.2 dm
krawedzie 2 po 1.5 dm i 2 po 1.2 dm, czyli 30+24 = 5.4 dm
5.4 dm = wysokość

Objętość = 1.5 x 1.2 x 5.4 = 9.72 dm3 = 9720 cm3

P = pole 2 prostokątów + pole boczne
Pprostokąta = 1.5 dm x 1.2 dm = 1.8dm2
1.8 dm2 x 2 = 3.6 dm2
Pboczne = 1.5dm x 5.4dm + 1.2dm x 5.4dm = 8.1dm2 + 6.48dm2= 14.58 dm2
14.58 dm2 x 2 = 29.16dm2
P=3.6dm + 29.16dm = 32.76 dm2 = 3276 cm2
9 2 9