Piszemy liczbę 0, a następnie liczbę 1 i znowu 1, potem piszemy najmniejszą z tych liczb całkowitych nieujemnych, która nie wystąpiła na trzech poprzednich miejscach. Dalej postępujemy podobnie. Jaka liczba będzie na dziewięćdziesiątym dziewiątym miejscu? (proszę o dokładne rozpisanie zadania)

2

Odpowiedzi

2009-11-12T16:24:31+01:00
0 1 1 2 0 1 1 2 0 ... to jest ciąg tych liczb.
liczbą 99 będzie liczba trzecia od początku, czyli 1.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T16:26:16+01:00
Zatem piszemy 0 1 1 a teraz najmniejszą z tych liczb całkowitych nieujemnych, która nie wystąpiła więc taką liczbą jest 2 i dalej 0 1 1 3 0 1 1 4 0 1 1 5 0 1 1 6 0... i tak dalej

więc obliczamy liczbę na 99 miejscu
99 : 4 = 24 r. 3
a co trzecia liczba pojawia się nam 1

więc odp. 1