Zadania jednodziałaniowe :
1
W 60 dag mieszanki cukierków cukierki owocowe stanowią 35% cukierków cukierki owocowe ważą?
2
Narty poza sezonem kosztują 850zl ch cena w senzonie jest 0 20% wyższa Wówczas narty kosztują?
3
Normalny bilet do teatru kosztuje 15zł a ulgowy jest o 33 1/3 tańszy Cena biletu ulgowego wynosi?
4
Ewa przeczytała 40% ksiązki czyli jej 84 strony Ksiązka ma?
5
Pan Jan zarabia brutto 2400zł Co miesiąc otrzymuje pensję 1944zł Jaki procent tego wynagrodzenia brutto stanowi podatek? Przyjmij że kwotę netto stanowi kwota brutto pomiejszona tylko o podatek
6
Ile odsetek należy zapłacić biorąc z banku pożyczkę w wysokości 3000zł na okres 8 miesięcy oprocentowaną 16% w stosunku rocznym
7
Ile gramów czystego złota potrzeba na wykonanie obrączki o masie 9,6 g próby 0,750
8
Po obniżce 30% kurtka kosztuje 210zł Przed obniżką kurtka kosztowała?

3

Odpowiedzi

2009-11-12T16:35:52+01:00
1
60 dag * 35% = 60 dag * 35/100 = 21 dag
Odp: Cukierki owocowe ważą 21 g.

2
850 zł * 20% = 850 zł * 20/100 = 170 zł
850 zł + 170 zł = 1020 zł
Odp: Narty po podwyżce kosztują 1020 zł.

3
15 zł * 33⅓% = 15 zł * ⅓ = 5 zł
15 zł - 5 zł = 10 zł
Odp: bilet ulgowy kosztuje 10zł

4
40% - 84
100% - x
X = 100% * 84 / 40%
X = 8400 / 40
X = 210
Odp: Książka ma 210 stron.

5
2400zł - 100%
1944zł - x
X = 1944 zl * 100% / 2400 zł
X = 194400 / 2400
X = 81%
100% - 81% = 19%
Odp:Podatek stanowi 19% wynagrodznia.

6
3000 zł * 16% = 3000 * 16/100 = 390 zł
Odp: Trezba zapłacić 390 zł odsetek

7
x * 0,750 = 9,6 g / 0,750
X = 12.8
Odp: Trezba użyć 12.8 g złota

8
x - 30%x = 210
0,7x = 210 / 0,7
x = 300 zł
Odp: Przed obniżką kurtka kosztowała 300 zł.
7 3 7
2009-11-12T16:46:07+01:00
1.
60 dag *35% = 21 dag

Odp.: Cukierki owocowe ważą 21 dag.

2.
850zł*120%= 1020zł

Odp.: Narty wówczas kosztują 1020zł.

3.
15*33 1/3%= 5
15-5=10 (zł)

Odp.: Bilet ulgowy kosztuje 10 zł.

4.
40% --- 82
100% ---?
82*100/40= 205

Książka ma 205 stron.

5.
1944/2400 * 100%= 81%
100%-81%=19%

Odp.: Kwota netto to 19% % kwoty brutto.

6.
16% na 12 m-cy czyli na 1m-c 16/12 %=1,33 %
na 8 m-cy 1,33%*8=10,64%
3000*10,64%=319,20zł

Odp.: Trzeba zapłacić 319,20 zł odsetek.

7.
9,6g * 0,750=7,2g

Odp.: Na wykonanie obrączki potrzeba 7,2 g czystego złota.

8.
210:70%=300

Odp.: Kurtka kosztowała 300 zł
6 3 6
2009-11-12T16:55:15+01:00
1.
60*35% = 21g

2.
120%*850 = 1020zł

3.
66i2/3%*15 = 10zł

4.
40%*x = 84
x=210

5.
2400*x% = (2400-1944)
24x=456
x=19

19%


6.
3000 * 16 * 8/12 /100 = 30*16*2/3 = 32*10 =320zł

7.
9,6g * 0,75 = 7,2 g

8.
70%*x = 210
x=300zł


Pozdrawiam! :)
6 2 6