Odpowiedzi

2009-11-12T16:55:02+01:00
Rejon jest typem jednostki administracyjnej niektórych postsowieckich państw.

dolnośląskie Wrocław
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz ¹
Toruń ²
lubelskie Lublin
lubuskie Gorzów Wielkopolski ¹
Zielona Góra ²
łódzkie Łódź
małopolskie Kraków
mazowieckie Warszawa
opolskie Opole
podkarpackie Rzeszów
podlaskie Białystok
pomorskie Gdańsk
śląskie Katowice
świętokrzyskie Kielce
warmińsko-mazurskie Olsztyn
wielkopolskie Poznań
zachodniopomorskie Szczecin
3 3 3
2009-11-12T16:59:12+01:00
1. Region - umownie wydzielony obszar, względnie jednorodny, różniący się od terenów sąsiednich cechami naturalnymi bądź nabytymi na przestrzeni dziejów.
2.Cechy różnicujące regiony można podzielić na dwie grupy - naturalne i antropogeniczne. Te pierwsze to najczęściej położenie geograficzne i cechy przyrody ożywionej lub nieożywionej. Istotnymi dla regionalizacji cechami antropogenicznymi bywają najczęściej odrębność językowa, religijna lub etniczna zamieszkującej region społeczności oraz cechy lokalnej gospodarki.
Regiony wydziela się w celu przestrzennego usystematyzowania materiału naukowego.
3.
dolnośląskie Wrocław
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz
lubelskie Lublin
lubuskie Gorzów Wielkopolski
łódzkie Łódź
małopolskie Kraków
mazowieckie Warszawa
opolskie Opole
podkarpackie Rzeszów
podlaskie Białystok
pomorskie Gdańsk
śląskie Katowice
świętokrzyskie Kielce
warmińsko-mazurskie Olsztyn
wielkopolskie Poznań
zachodniopomorskie Szczecin


chociaż tyle pomogłam ;)
powinno być dobrze ;*
9 3 9
2009-11-12T17:49:05+01:00
Region to obszar, którego nie można wyznaczyć czy zlikwidować decyzją urzędników, ponieważ tworzy się
on w sposób naturalny. Region jest tworem kulturowym,
który powstaje w ciagu setek lat, wpływajac na wszystkie dziedziny zycia jego mieszkańców. Poszczególne regiony mają charakterystyczną mowę, muzykę, ubrania, kuchnię i mentalność. Z kulturowego punktu widzenia nie stanowią też konkurencji dla spójnosci państwa i narodu, lecz są ich wzbogaceniem. To tak zwana Mała Ojczyzna, której umiłowanie zapewnia mieszkańcom poszczególnych regionów utożsamienie się ze swym państwem oraz narodem - Wielką Ojczyzną. Tak dzieje się w Europie już od niemal tysiąca lat. Powszechnie znane regiony to: Bawaria w Niemczech, Lotaryngia we Francji, Kornwalia w Wielkiej Brytanii, Toskania we Włoszech, Katalonia w Hiszpanii, Styria w Austrii, Fryzja w Holandii.3 4 3