Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T16:39:28+01:00
Objętość gazów - 90 dm³
gęstość wodoru - 0,09 g/dm³
gęstość tlenu - 1,43 g/dm³
objętość tlenu - v₁
objętość wodoru - v₂
Tutaj jest błąd w zadaniu - mieszania piorunująca to wodór pomieszany z tlenem w stosunku objętościowym 2:1, a nie odwrotnie, jak jest w treści zadania.
Objętość wodoru jest dwa razy większa niż objętość tlenu, więc:
v₂=2v₁

Objętość obu gazów jest równa 90 dm³, więc:
v₂+v₁=90dm³

Z równania wyżej wiemy, że v₂=2v₁, więc:
2v₁ + v₁ = 90 dm³
3v₁ = 90 dm³
v₁ = 30 dm³ - objętość tlenu
v₂=2v₁= 2×30dm³=60dm³ - objętość wodoru

Masa tlenu to objętość tlenu razy gęstość tlenu, więc:
m₁=30dm³×1,43g/dm³=42,9g
Analogicznie masa wodoru to:
m₂=60dm³×0,09g/dm³=5,4g

czyli masa łączna obu gazów wynosi:
42,9g+5,4g=48,3g
1 5 1