Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T16:27:32+01:00
1.Deltoid podzielono wzdłuż przekątnej długości 12 cm na dwa trójkąty o wysokościach 6 cm i 8 cm. Oblicz pole tego deltoidu.

a=6cm
b=8cm
P₁=1/2ah
P₁=1/2*6*12=36cm²-pole I trójkąta
P₂=1/2bh
P₂=1/2*8*12=48cm²-pole II trójkąta
P=P₁+P₂ -pole deltoidu
P=36+48=84cm²
odp. Pole wynosi 84cm²

2009-11-12T16:27:52+01:00
P=(6cm*8cm):2=24cm²-pole trójkata
24cm²×2=48cm²