Dajcie odpowiedź na te pytania
1)What are the advantages of living in your village town or city?
2)What are the disadvantages?
3)Have you lived in the same place all your life?
4)Do you want to live where you are now for the rest of your life? Why?/Why not?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T17:36:58+01:00
No to tak, one tak brzmią po polsku:
1) Jakie są zalety życia w twoim mieście lub innej miejscowości, miasta?
2) Jakie są wady?
3) Czy mieszkasz w tym samym miejscu przez całe życie?
4) Czy chcesz żyć w tym miejscu do końca życia? Dlaczego? /Dlaczego nie?

Więc to zależy... jeśli chcesz wymyślone to prosze:
1)There are many attractions and public places: cinemas, theaters, parks, museums / Istnieje wiele atrakcji i miejsc publicznych: kina, teatry, parki, muzea
2) People trash, is a lot of exhaust, a small selection of code to study.../Ludzie śmiecą, jet dużo spalin, mały wybór kierunkowy na studia...
3)Yes, I live here entire life./Tak,mieszkam tu całe życie.
4) No, because he wants to go forward./Nie,bo chce iść na przód.

Mam nadzieje że pomogłam. :)
2 5 2
2009-11-12T18:59:25+01:00
1.My city is wonderful. There are cinemas, ice rink and no one here is bored.
2.Defects are the fumes and traffic jams.
3.I live here all the time
4.Yeas, becous I know my city and all around .
1 5 1