Zad.7/48 chemia nowej ery 1 gimnazjum
a) atomy można przedstawić graficznie jako ........
b) atomy tego samego pierwiastka są ......... pod względem masy i rozmiarów
c) atomy mogą się łączyć ze sobą, tworząc ........
d) związek chemiczny jest ........
e) zbiór takich samych atomów to .........
f) polon i rad odkryła ..........

zad.6/47 chemia nowej ery 1 klasa
Wpisz literę P przy zdaniach prawdziwych, a F przy fałszywych. W zdaniach fałszywych przekreśl błędne sformułowania i popraw je.
1)Pojęcie atomu jako najmniejszej cząsteczki pojawiło się w XX wieku
2)Teorię atomistyczno-cząsteczkowej budowy materii opracował w 1809 roku John Dalton.
3)Materia zbudowana jest z atomów i cząsteczek
4) Cechą materii jest jej ciągła budowa
5)Atom jest najmniejszą częścią pierwiastka chemicznego, która zachowuje wszystkie jego właściwości
6)Atomy tego samego pierwiastka łączą się, tworząc cząsteczki związku chemicznego
7) atomy mogą się łączyć ze sobą, tworząc cząsteczki
8)Atomy wszystkich pierwiastków chemicznych mają jednakowe masy i rozmiary

2

Odpowiedzi

2011-07-19T14:41:12+02:00
zad.7/48 chemia nowej ery 1 gimnazjum
a) atomy można przedstawić graficznie jako ...modele.....
b) atomy tego samego pierwiastka są ...takie same...... pod względem masy i rozmiarów
c) atomy mogą się łączyć ze sobą, tworząc ...cząsteczki.....
d) związek chemiczny jest ....złożony z conajmniej dwóch pierwiastków....
e) zbiór takich samych atomów to ....pierwiastek.....
f) polon i rad odkryła ...Maria Skłodowska Curie........

zad.6/47 chemia nowej ery 1 klasa
Wpisz literę P przy zdaniach prawdziwych, a F przy fałszywych. W zdaniach fałszywych przekreśl błędne sformułowania i popraw je.
1)Pojęcie atomu jako najmniejszej cząsteczki pojawiło się w XX wieku(F)
2)Teorię atomistyczno-cząsteczkowej budowy materii opracował w 1809 roku John Dalton.(F)
3)Materia zbudowana jest z atomów i cząsteczek(P)
4) Cechą materii jest jej ciągła budowa(F)
5)Atom jest najmniejszą częścią pierwiastka chemicznego, która zachowuje wszystkie jego właściwości(P)
6)Atomy tego samego pierwiastka łączą się, tworząc cząsteczki związku chemicznego(F)
7) atomy mogą się łączyć ze sobą, tworząc cząsteczki(P)
8)Atomy wszystkich pierwiastków chemicznych mają jednakowe masy i rozmiary(F)  
2011-07-19T14:44:31+02:00

1.

a) jako modele, okręgi

b) są identyczne

c) tworząc cząsteczki

d) jest to zbiór cząstek złozonych conajmniej z dwóch pierwiastków

e) to pierwiastek

f) odkryła Maria Skłodowska-Curie

 

2. 

I F

II P

III P 

IV F

V P

VI F

VII P

VIII F