Zad.7/48 chemia nowej ery 1 gimnazjum
a) atomy można przedstawić graficznie jako ........
b) atomy tego samego pierwiastka są ......... pod względem masy i rozmiarów
c) atomy mogą się łączyć ze sobą, tworząc ........
d) związek chemiczny jest ........
e) zbiór takich samych atomów to .........
f) polon i rad odkryła ..........

zad.6/47 chemia nowej ery 1 klasa
Wpisz literę P przy zdaniach prawdziwych, a F przy fałszywych. W zdaniach fałszywych przekreśl błędne sformułowania i popraw je.
1)Pojęcie atomu jako najmniejszej cząsteczki pojawiło się w XX wieku
2)Teorię atomistyczno-cząsteczkowej budowy materii opracował w 1809 roku John Dalton.
3)Materia zbudowana jest z atomów i cząsteczek
4) Cechą materii jest jej ciągła budowa
5)Atom jest najmniejszą częścią pierwiastka chemicznego, która zachowuje wszystkie jego właściwości
6)Atomy tego samego pierwiastka łączą się, tworząc cząsteczki związku chemicznego
7) atomy mogą się łączyć ze sobą, tworząc cząsteczki
8)Atomy wszystkich pierwiastków chemicznych mają jednakowe masy i rozmiary

2

Odpowiedzi

2009-11-12T16:37:53+01:00
Zad.7/48 chemia nowej ery 1 gimnazjum
a) atomy można przedstawić graficznie jako okręgi
b) atomy tego samego pierwiastka są identyczne pod względem masy i rozmiarów
c) atomy mogą się łączyć ze sobą, tworząc cząsteczki.
d) związek chemiczny jest to zbiór cząsteczek złożonych z co najmniej dwóch różnych pierwiastków.
e) zbiór takich samych atomów to pierwiastek
f) polon i rad odkryła Maria Skłodowska-Curie

zad.6/47 chemia nowej ery 1 klasa
Wpisz literę P przy zdaniach prawdziwych, a F przy fałszywych. W zdaniach fałszywych przekreśl błędne sformułowania i popraw je.
1)F
2)P
3)P
4)F
5)P
6)F
7)P
8)F
53 4 53
2009-11-12T16:39:22+01:00
ZAD.1
a)koła
b)takie same
c)cząsteczki
d)jest to połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych
e)pierwiastek
f)Maria Skłodowska-Curie

ZAD.2
1)nie wiem
2)P
3)P
4)nie wiem
5)P
6)F, 'Atomy różnych pierwiastków łączą się, tworząc cząsteczki związku chemicznego.'
7)P
8)F, 'Atomy wszystkich pierwiastków chemicznych mają różne masy i rozmiary.'
35 3 35