Kolor owoców u pewnego gatunku roślin jest warunkowany przez dwa allele. Owoce czerwone ma roślina homozygotyczna pod względem jednego z nich, białe zaś - homozygotyczna pod względem drugiego allelu. Po skrzyżowaniu rośliny o czerwonych owocach z rośliną o białych owocach, w pokoleniu F1 otrzymano wyłącznie rośliny o różowych owocach.
a) Wyjaśnij przyczynę takiego wyniku krzyżówki
b) Jaki będzie rozkład genotypów i fenotypów w pokoleniu F2; odpowiedź zapisz w postaci krzyżówki genetycznej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T18:34:24+01:00
BB- czerwone (homozygota)
bb- białe (homozygota)


P: BB x bb

F₁: Bb Bb Bb Bba) owoce będą różowe, gdyż do otrzymania koloru czerwonego lub białego potrzeba allelów homozygotycznych tego samego rodzaju, a w F₁ wszystkie allele były heterozygotami

b) F₂: BB Bb Bb bb

Fenotyp= 3:1
Genotyp= 1:2:1


Pozdro!
1 5 1