Zadanie 1
Oblicz wielkość w wiedząc, że jej :

g)6% jest równe 21 osób
h)9% jest równe 2,7 dag
i)21% jest równe 56,7 ha

zadanie 2

Na wystawie psów rasowych bajliczniejszą grupę tworzyło 21 jamników . Ich zbiór stanowił , aż 11 2/3 % liczby kandydatów do medali zgłoszonych na wystawę , Jak liczna reprezentacja psów vyła oceniana na tej wystawie?


PILNE NA DZIŚ ^^

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T16:44:12+01:00
Zad1
g)
100%-x
6%-21
100%x21/6%=2100/6=350 osób
h)
100%-x
9%-2,7
100%x2,7/9%=270/9=30 dag
i)
100%-x
21%-56,7
100%x56,7/21%=5670/21%=270 ha
zad2
100%-x
11 2/3%=21
100%x21/11 2/3=2100/11 2/3=180