Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-12T17:57:24+01:00
Nie mam pojęcia jak wyjaśnić "styl architektoniczny" ale wikipedia napewno. Natomiast mogę przekazać widzę na temat styli występujących w antycznej architekturze.

•styl dorycki - kolumna dorycka stoi bezpośrednio na stylobacie (najwyższym stopniu podbudowy świątyni), a jej trzon (zwężający się ku górze) jest lekko wybrzuszony pośrodku. Głowica (kapitel) składa się z poduszki (echinus) przykrytej kwadratową płytą - abakusem. Porządek dorycki rozpowszechniony był głównie na greckim stałym lądzie i w koloniach Wielkiej Grecji (południowa Italia, Sycylia)
•styl joński - kolumna stoi na profilowanej bazie, głowica kolumny posiada charakterystyczne woluty w kształcie zwiniętych liści. Porządek ten powstał w tym samym okresie co dorycki, na terenie Azji Mniejszej (Jonia). Cechuje go lekkość, smukłość proporcji i ozdobność. Styl joński dominował głównie w miejscu swego powstania (Azja Mniejsza), ale był też spotykany na Sycylii, w Italii czy na ateńskim Akropolu
•styl koryncki - trzon i podstawa kolumny korynckiej są podobne do jońskich, głowica ma kształt kosza okolonego rzędami liści akantu. Najbardziej popularny w okresie hellenistycznym.
2 3 2