Odpowiedzi

2009-11-12T16:46:48+01:00
RR = 120/80 mmHg - takie oznaczenie stosuje się do zapisania wartości ciśnienia krwi u pacjenta z ciśnieniem 120/80. Skrót RR oznacza Riva - Rocci (dla uczczenia włoskiego lekarza, który jako pierwszy skonstruował aparat do mierzenia ciśnienia). 120 - oznacza wartość ciśnienia skurczowego. 80 - oznacza wartość ciśnienia rozkurczowego. mmHg - jednostka pomiaru ciśnienia - milimetry słupa rtęci.
4 2 4
2009-11-12T16:57:37+01:00
Ciśnienie to wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa.

W przypadku gazów w stanie ustalonym w spoczynku, ciśnienie jakie gaz wywiera na ścianki naczynia jest funkcją objętości, masy i temperatury i dlatego w termodynamice traktowane jest jako funkcja stanu.

Uogólnieniem pojęcia ciśnienia jest naprężenie.

Do pomiaru służy manometr i barometr.

Podstawowe jednostki ciśnienia przeliczone na paskale.

* 1 hPa (hektopaskal) = 100 Pa,
* 1 kPa (kilopaskal) = 1000 Pa,
* 1 MPa (megapaskal) = 1 000 000 Pa.

Przykłady:

* 34 hPa = ? Pa

1 hPa = 100 Pa, więc 34 hPa = 34 × 100 Pa = 3400 Pa;

* 3 MPa = ? Pa

1 MPa = 1 000 000 Pa, więc 3 MPa = 3 × 1 000 000 Pa = 3 000 000 Pa;

* 19 kPa = ? Pa

1 kPa = 1000 Pa, więc 19 kPa = 19 × 1000 Pa = 19 000 Pa.

Rodzaje ciśnień:
* ciśnienie akustyczne
* ciśnienie atmosferyczne
* ciśnienie bezwzględne
* ciśnienie całkowite
* ciśnienie hydrostatyczne
* ciśnienie krytyczne
* ciśnienie sprężania
* ciśnienie tętnicze
* nadciśnienie
* podciśnienie
* ujemne ciśnienie
6 4 6