Odpowiedzi

2009-11-12T16:54:15+01:00
2009-11-12T21:59:57+01:00
Masz cały kalkulator w c++:
# include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
cout<<endl;
cout<<” KALKULATOR”<<endl;
cout<<”- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -”<<endl;
cout<<endl;
float j,d;
cout<<”Podaj pierwsza liczbe…”<<endl;
cin>>j;
cout<<”Podaj druga liczbe…”<<endl;
cin>>d;
int nOpcja;
cout << “Wybierz dzialanie:” <<endl;
cout << “1. Dodawanie” <<endl;
cout << “2. Odejmowanie” <<endl;
cout << “3. Mnozenie” <<endl;
cout << “4. Dzielenie” <<endl;
cout << “0. Wyjscie” <<endl;
cout << “Twoj wybor: “;
cin >> nOpcja;
switch (nOpcja)
{
case 1: std::cout << j<< ” + ” << d << ” = “
<< j + d; break;
case 2: std::cout << j << ” – ” << d << ” = “
<< j – d; break;
case 3: std::cout << j << ” * ” << d << ” = “
<< j * d; break;
case 4:
if (d == 0.0)
std::cout << “Dzielnik nie moze byc zerem!”;
else
std::cout << j << ” / ” << d << ” = “
<< j / d;
break;
case 0: cout << “Dziekujemy “; break;
default: cout << “Nieznana opcja!”;
}
char c;
cin>> c;
}